fizikalni pregled

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled, kada je u pitanju fizikalna medicina, pretstavlja postupak pregleda povređenog ili obolelog od strane terapeuta ili fizijatra. Ovakav pregled bolesnika ima svoje specifičnosti, u odnosu na obični klinički pregled lekara.

fizikalna terapija

Fizikalna terapija

Radi postizanja željenih efeketa pri lečenju, fizikalna terapija koristi razne vrste fizičkih energija: toplotnu, mehaničku, kinetičku, zvučnu i energiju magnetnih polja. Svi ti oblici energije se mogu dobiti veštačkim putem ili iz prirodnih izvora.

shockwave terapija

Shockwave terapija

Shockwave se definiše kao talas sa brzim povećanjem pritiska u veoma kratkom vremenskom roku,a zatim ima postepeni pad pritiska sa fazom malog negativnog pritiska. Talasi su usmereni na područja koja su izvor hroničnog bola.

visokointenzivni laser

Visokointenzivni laser (HIL)

HIL terapija je brz i efikasan tretman bez neželjenih efekata, vrlo precizan na bolnom mestu. Optimalni odnos apsorpcije i dubine prodiranja garantuje efikasnu stimulaciju receptora tkiva i bola i do 12cm dubine.

tecar terapija

Tecar terapija

Tecar terapija je terapija radiofrekventnim talasima, koja u tkivu izaziva endogenu toplotu sa velikom prodornošću tretirane regije. Ima biohemijska, mehanička i termalna svojstva na samo tkivo.

Superinduktivni (visokointenzivni) laser

Superinduktivni magnet

Superinduktivni magnet predstavlja novu metodu lečenja u fizikalnoj terapiji sa brzim efektima regenracije tkiva. Njegova snaga je 2.5T, višestruko veća od ostalih magneta koji se koriste u fizikalnoj medicini.

spinalna trakcija

Spinalna trakcija

Spinalna trakcija ili dekompresija je mehanička procedura koja služi za istezanje (trakciju) i mobilizaciju kičmenih pršljenova, skeletnih mišića i ligamenata.

limfna drenaza - lymphastim

Limfna drenaža

Limfna drenaža je efektivan i moderan metod masaže koji pospešuje prirodni tok limfe kroz telo i pomaže da se stvori i održava balans između protoka krvi i limfnog sistema.

krvna plazma

Krvna plazma

Krvna plazma (PRP - Platelet Rich Plasma) je potpuno prirodan tretman, jer se koristi sopstvena krv pacijenta. Najčešće se primenjuje kod povreda tetiva, mišića, ligamenata, sportskih povreda i početnih stadijuma artroza zglobova.

FMS

FMS

FMS (Functional Movement Screen) je metoda za prepoznavanje ograničenja ili asimetrije u sedam fundamentalnih obrazaca pokreta koji su ključni za funkcionalni kvalitet kretanja kod pojedinaca.

fms funkcionalni trening

Funkcionalni trening

Funkcionalni trening je programiran trening koji u svom izvođenju koristi pokrete u sve tri ravni. Prva stanica u pravilno dizajniranom funkcionalnom treningu je FMS, baterija testova koja omogućava uvid u osnovne obrasce kretanja (mobilnost i stabilnost).

MFS - miofascijalna tehnika

MFS - miofascijalna tehnika

MFS je ugodna, opuštajuća i bezbolna tehnika kojom terapeut određenim pritiskom i pokretom na koži klijenta ostvaruje dijalog sa tkivom ispod, ali i sa celim telom, pronalazi blokade fascija i opušta ih.

kineziterapija

Kineziterapija

Kineziterapija neposredno uklanja negativne posledice povreda, funkcionalna oštećenja i razvija kompenzatorne kapacitete. Otud je, za razliku od ostalih metoda, nezamenjiv i osnovni metod funkcionalnog lečenja, osposobljavanja i rehabilitacije.

DNS koncept

DNS koncept

DNS koncept se koristi kod niza problema lokomotornog aparata, ali i u prevenciji bolova i povreda. U našem centru, ovu tehniku svakodnevno koristimo u prevenciji povreda kako kod vrhunskih sportista, tako i kod rekreativaca.

PNF koncept

PNF koncept

PNF koncept predstavlja filozofiju razmišljanja koju sprovodimo u radu sa našim klijentima. Pri primeni ovog koncepta, fokus je na složenim pokretima pošto mozak ne prepoznaje izilovan pokret kao takav..

kineziotejping

Opto jump

Sa OPTO JUMP-om moguće je meriti različite testove skokova, reakcija kao i definisati asimetrije u testovima skokova ali i trčanja na tredmilu što je od velikog značaja u procesu rehabilitacije.

kineziotejping

Kineziotejping

Neuromuskularni kineziotejping je tehnika koja se sastoji u postavljanju elastične, lepljive trake na kožu u cilju postizanja blagotvornih efekata u mišićno-skeletnom sistemu i unutrašnjim organima.

anatomski ulosci

Anatomski ulošci

Anatomski (ortopedski) ulošci su neizostavni deo prevencije i terapije spuštenih stopala čiji je zadatak podupiranje svodova stopala, rasterećenje tačaka najvećeg pritiska i ravnomerno raspoređivanje opterećenja.

masaza relaks sportska

Masaža

Masaža je oblik medicinskog tretmana i deo fizikalne terapije. Kod nje se lečenje vrši mehaničkom energijom. Masaža je prirodna metoda kojom se poboljšava zdravlje i održava snaga organizma.