PNF koncept

PNF (proprioceptivna neuromuskularna facilitacija) je koncept, a ne tehnika. Predstavlja filozofiju razmišljanja koju sprovodimo u radu sa našim klijentima.

Koristi nadražaj receptora, da bi poboljšao rad između mišića i nerva kako bi se olakšao pokret.

Koristi različite vidove stimulusa (manuelni kontakt, govornu i vidnu stimulaciju), trakciju i aproksimaciju i streč ili natezanje.

Uzorci pokreta u PNF konceptu su spiralni i dijagonalni, tj kompleksni, pošto mozak (CNS - centralni nervni sistem) ne prepoznaje izilovan pokret kao takav.

PNF koncept ima i svoju filozofiju koju zasniva na pozitivnom i ciljanom pristupu, mobilizaciji psihofizičkih mogućnosti osobe u celini.

Koristi se u rehabilitaciji različitih stanja u neurologiji, ortopediji i traumatologiji.

Izuzetno bitan efekat PNF koncepta u našoj praksi je iradijacija. Iradijacija je biomehanička i neurofiziološka reakcija tela na pokret ili opterećenje u nekom drugom delu tela.

Veoma je efikasna za tretiranje funkcionalnih problema i povećava se sumacijom stimulusa.