Superinduktivni magnet

Superinduktivni magnet ili visokofrekventni magnet predstavlja novu metodu lečenja u fizikalnoj terapiji. Ova vrsta terapije u kratkom vremenskom roku uklanja bol kod različitih stanja, bilo da su akutna ili hronična. Superinduktivni magnet je jedinstveno tehnološko rešenje za lečenje nervnog, mišićnog i zglobno-skeletnog sistema. Visokointenzivno magnetno polje depolarizuje ćelijsku membranu i izaziva kontrakciju mišića.

Kada se koristi?

  • Tendinitisi
  • Rupture mišića
  • Diskopatije i diskus hernije
  • Prelomi
  • Regeneneracija nerva
  • Impidžment sindrom
  • Karpalni tunel
  • Spazam
  • Mobilizacija zglobova
  • Sprečavanje mišićne atrofije

Koliko terapija je neophodno?

Broj terapija zavisi od stanja klijenta. Kod akutnih stanja je potreban manji broj terapija, oko 5 do 6 tretmana. Klijenti sa hroničnim stanjima imaju potrebu za 10 do 12 terapija.

Zašto odabrati visokointenzivni magnet?

Superinduktivni magnet je bezbolan vid terapije u trajanju do 15 minuta. Koristi se u kombinaciji sa ostalim fizikalnim procedurama kako bi efekti terapije bili što delotvorniji. Jačina magnetnog polja je 2,5T, što je višestruko jače od niskofrekventnih magneta koji se koriste u fizikalnoj terapiji.

Superinduktivni magnet