DNS koncept

DNS koncept osmišljen je od strane prof. Kolara iz Praške škole manualne terapije. Ova tehnika se koristi kod niza problema lokomotornog aparata, ali i u prevenciji bolova i povreda.

U našem centru, ovu tehniku svakodnevno koristimo u prevenciji povreda kako kod vrhunskih sportista, tako i kod rekreativaca. DNS takođe koristimo kod patoloških stanja kao što su diskus hernije, problemi kičme i karlice, kod bolova i ograničenja pokreta kukova, ramena, itd.

Radi se o dinamičkoj stabilizaciji koja je bazirana na razvojnoj kineziologiji (razvoju deteta do godinu dana starosti). Ako pratite razvoj dece od njihovog rođenja do navršene godine života, uočićete da sva deca (ukoliko nemaju razvojni poremećaj) imaju iste položaje koje zauzimaju, iste pokrete koje usvajaju, isti cilj kojem teže, a to je kretanje i uspravljanje na dve noge.

Da bi dete moglo prohodati na dve noge, mora imati stabilan trup koji će se odupreti sili gravitacije. U DNS-u se govori o pojmu ”central stability for distal mobility” (centralna stabilnost za distalnu mobilnost). Ako je trup stabilan, ekstremiteti se mogu kretati bez ograničenja, te lakše proizvesti silu potrebnu za izvođenje pokreta. Kod sportista ovo pomaže kod prevencije povrede i veće snage.

DNS vežbe se koriste kod: 

  • smanjenog mišićnog tonusa
  • diskus hernije
  • problema sa kičmom (protruzijom, ekstruzijom, skoliozom, povećanom kifozom i lordozom)
  • prevencija povreda i povećavanje sportskih performansi-snaga
  • izdržljivost i stabilnost
  • funkcionalnost pokreta
  • bol i ograničenost pokreta kukova, ramena i drugih zglobova