Spinalna trakcija

Spinalna dekompresija ili trakcija je mehanička procedura ispoljena na određene delove kičmenog stuba, kao terapijska metoda.

Spinalna trakcija predstavlja aparat koji omogućava trakciju i mobilizaciju vertebralnih (kičmenih) pršljenova, skeletnih mišića i ligamenata.

Postoji više tipova spinalne trakcije. U zavisnosti od dužine trajanja trakcione sile može biti kontinuirana ili intermitentna, dok prema položaju tela može biti horizontalna, vertikalna, a može se izvoditi i u vodi.

U praksi se najčešće korsti intermitentna trakcija, odnosno istezanja na svakih nekoliko sekundi. Ovaj vid trakcije aplikuje se na trakcionom stolu u položaju na leđima. Intermitentna trakcija se vrši ritmično u kratkim vremenskim intervalima od 10 do 60 sekundi, trajanja od 10 do 30 minuta. Ovaj vid trakcije je veoma pogodan, jer smenjivanjem istezanja i popuštanja u regularnim vremenskim intervalima sprečava ishemiju, smanjenu prokrvljenost istegnutih mekih tkiva i lakše se podnosi.

Trakcijom se postiže separacija ili odvajanje pršljenova, nehirurška dekompresija kičmenog stuba, klizanje faseta, istezanje ligamentarnih struktura kičme, proširenje intervertebralnog foramena, istezanje paravertebralne muskulature.

Koristi se kod stanja:

  • Protruzije intervetrebralnog diska
  • Kompresije intervertebralnog diska
  • Diskus hernije
  • Faset sindroma
  • Kompresivni radikularni sindrom
spinalna trakcija beograd