Tecar terapija

Tecar terapija je terapija radiofrekventnim talasima, koja u tkivu izaziva endogenu toplotu sa velikom prodornošću tretirane regije. Tecar terapija ima biohemijska, mehanička i termalna svojstva na samo tkivo. Poboljšava aktivnost enzima, metabolizma, oksigenaciju i kapilarizaciju tkiva, resorpciju edema i štetnih produkata metabolizma. Takođe, ima analgetski efekat usled oslobađanja endorfina u tkivu, izuzetno deluje na limfni sistem uz pokretanje velike endogene toplote u tkivu.

Tecar terapija predstavlja najdelotvorniju terapiju kod mišićno-tetivnih povreda.

Indikacije za Tecar terapiju su:

  • Mialgije
  • Distenzije i rupture mišićno-tetivnog aparata
  • Distorzije zglobova
  • Cervikalni i lumbalni sindrom
  • Dorsalgija
  • Capsulitis (frozen shoulder – periartritis fumeroscapularis)
tecar beograd