Limfna drenaža - Lymphastim

Limfna drenaža je efektivan i moderan metod masaže koji pospešuje prirodni tok limfe kroz telo i pomaže da se stvori i održava balans između protoka krvi i limfnog sistema.

Spada u aparaturnu, kompresivnu terapiju koja kontrolisano vrši pritisak na određene segmente lokomotornog sistema, koji se koristi u akutnim stanjima povrede zglobova, mišića, tetiva i ligamenata, kao i detoksikaciji tela. Limfastim je takođe indikovan i kod limfedema.

Određeni segmenti tela se postave u specifične aplikatore, a zatim se određuje stepen, trajanje i mesto pritiska u zavisnosti od potrebe i dijagnoze.

limfna drenaza - lymphastim