Funkcionalni trening

Funkcionalni trening u njegovoj najjednostavnijoj definiciji je continuum vežbi koje uče vežbača (čoveka) da upravlja svojim telom u svim ravnima kretanja.

Pravilno funkcionisanje tela, tj svakog mišića u jednom kinetičkom lancu (lancu više mišića) je ono čemu stalno težimo I što nam jedino pravilan pristup vežbanju omogućava.

Ko?

Od rekreativaca početnika, preko naprednih rekreativaca, do sportista, svi bi trebalo da treniraju pokret, a ne izolovan mišić, što će dati mnogo bolje rezultate u ostvarivanju primarnog cilja, a to je zdravo vežbanje i zdrav život.

Kancelarijski posao, nedovoljno kretanje, stres, pa čak i loše organizovana rekreacija, može dovesti do neželjenog stanja-mikrotraume, koje vremenom prelaze u povrede.

Gde?

Funkcionalno vežbanje se može praktikovati sa relativno malo rekvizita koji su danas dostupni u većini sportskih radnji. Međutim, pravilna primena istih i doziranje u treningu treba uzeti sa velikom ozbiljnošću i odgovornošću. I upravo zbog toga se ne treba samostalno upuštati u trening, već pod nadzorom stručnih lica.

Kada?

U skladu sa slobodnim vremenom treba i vežbati. Da li će to biti pre, posle ili u toku radnog vremena-pauze, to je potpuno svejedno. Bitno je znati da bavljenje pravilno programiranom rekreacijom povećava učinkovitost u svim domenima života i življenja.

Kako?

Funkcionalni trening je jedno relativno novo iskustvo, imajući u vidu da akcenat telesnom vežbanju datira još iz Stare Grčke.

S tim u vezi, kao što je već rečeno, isti treba praktikovati uz stručno lice, kako bi u što kraćem periodu došli do željenih rezultata, a istovremeno postići i jedan od glavnih postulata funkcionalnog treninga - REDUKCIJA POVREDA!

Zašto?

Upravo je redukcija povreda uz treniranje pokreta i same forme kretanja ono ka čemu težimo, samim tim smanjuje nivo stresa, poboljšava produktivnost na poslovnom i lak i siguran-funkcionalni pokret na ličnom planu.

funkcionalni (fms) trening beograd