Opto jump

Opto jump NEXT predstavlja optički merni instrument koji se sastoji od dve merne jedinice koje sa jedne strane od senzora šalju signale i sa druge strane optičkog senzora koji prima signale. Svaki od ova dva modula ima 96 led indikatora (rezolucije 1,0416 cm). Sa ovakvim mernim uređajem postoji mogućnost merenja trajanja leta kao i kontakta sa podlogom u fazi skoka sa preciznošću merenja 1/1000 u sekundi.

Počevši od ovih fundamentalnih bazičnih podataka, softver koji podržava ovu platformu ima mogućnosti da izračunava veliki broj parametara sa velikom preciznošću koji su povezani sa procesom treninga ili rehabilitacije. Odsustvo pomerajućih mehaničkih delova osigurava preciznost i pouzdanost merenja na ovom instrumentu.

Sa OPTO JUMP-om moguće je meriti različite testove skokova, reakcija kao i definisati asimetrije u testovima skokova ali i trčanja na tredmilu što je od velikog značaja u procesu rehabilitacije.

Direktne i indirektne varijable koje meri Opto Jump NEXT su:

  • verse kontakta
  • verse leta
  • verse reakcije na zvučni ili vizuelni stimulus
  • specifičnu snagu (W/Kg)
  • frekfenciju
  • potrošnju energije (J)

Kao dodatak traci za trčanje može meriti:

  • Vreme kontakta sa platformom (i upoređivati asimetrije leve i desne noge)
  • Vreme faze noge koja se nalazi u vazduhu  (i upoređivati asimetrije leve i desne noge)
  • Vreme trajanja jednog koraka
  • Dužinu koraka  (i upoređivati asimetrije leve i desne noge)

Pored ovih varijabli postoji još niz podataka koji nam pomažu u boljem razumevanju faze hoda, a koji predstavljaju osnovu za zdravije kretanje bez kompenzacija koje mogu dovesti do različitih akutnih i hroničnih stanja koja nam kasnije onemogućavaju upravo ovu primarnu aktivnost.