MFS - Miofascijalna tehnika

MFS predstavlja tehniku rada na fascijama. Ovom tehnikom se obrađuju duboke i površne fascije kao i fascije organa. Ugodna, opuštajuća i bezbolna tehnika kojom terapeut određenim pritiskom i pokretom na koži klijenta ostvaruje dijalog sa tkivom ispod, ali i sa celim telom, pronalazi blokade fascija i opušta ih.

Koristi se kod:

  • trauma
  • glavobolja
  • tretitarnja ožiljaka nakon operacija
  • istegnuća
  • problema sa probavom
  • bolova i napetosti u kičmi i karlici i ekstremitetima
  • hroničnim bolovima koji ne reaguju na ostale terapijske metode

miofascijalna tehnika