Fizikalni pregled

Fizikalni pregled predstavlja postupak pregleda povređenog ili obolelog od strane terapeuta ili fizijatra i ortopeda. Ovakav pregled klijenta ima svoje specifičnosti, u odnosu na obični klinički pregled.

Ukoliko klijent poseduje određenu dijagnostiku (dokumentaciju o problemu), preporučljivo je da donese istu na pregled.

U „ViP physical“-u, se uzima u obzir celokupno stanje klijenta. Pored posledica zbog koje poseti našu ustanovu, tražimo i pravi uzrok povrede, kako bi mogli dugoročno da rešimo problem naših klijenata.

Osnovni elementi fizikalnog pregleda su:

  • inspekcija - pregled gledanjem;
  • auskultacija - slušanje, osluškivanje;
  • perkusija - lupkanje. Lupkanjem određenih delova tela obolelog ili povređenog proizvode se različiti zvukovi ili pokreti tela na osnovu kojih se donosi određeni zaključak;
  • palpacija - pipanje.
Pored osnovnih elemenata se takođe primenjuje i praćenje transvera, balansa, hoda, posture, antropometrijskih mera (dužine i obima ekstremiteta).

U našoj praksi upotrebljavamo i FMS testiranje, koje nam pokazuje slabe tačke kinetičkog lanca, tj lanca pokreta.

fizikalni pregled beograd